แนะนำลิงค์

1 image 006 มหาเถรสมาคม
1 image 006 สนง.พุทธศาสนาแห่งชาติ
1 image 006 ม.จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1 image 006 ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย
1 image 006 สนง.กำกับดูแลพระธรรมทูตฯ
1 image 006 วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร

1 image 006 สมัชชาสงฆ์ไทย USA.
1 image 006 สหภาพพระธรรมทูตไทย EU
1 image 006 องค์กรพระธรรมทูตไทย UK
1 image 006 วัดพุทธปทีป ลอนดอน 
1 image 006 วัดพุทธวิหารออกซฟอร์ด icon new
1 image 006 วัดมหาธาตุ คิงส์บรอมลี่
1 image 006 วัดธรรมปทีป สก๊อตแลนด์
1 image 006 วัดสังฆปทีป เวลส์
1 image 006 วัดไทยพุทธาราม สก๊อตแลนด์
1 image 006 วัดสันติวงศาราม เบอร์มิงแฮม
1 image 006 วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์
1 image 006 วัดพุทธมหาธาตุ ไอร์แลนด์
1 image 006 วัดพระสิงห์ เชสเตอร์
1 image 006 วัดพุทธาราม เมืองลีดส์   new5
1 image 006 วัดมหาธาตุ พลีมัส  new5
 
1 image 006 วัดมหาธาตุ เคมบริจด์  new5

1 image 006 วัดอรุณ เมืองนอริช icon new
1 image 006
 วัดมัชฌิมาราม ลีดส์  icon new 
1 image 006 วัดสันติวราราม เค้นท์ new5
1 image 006 วัดพุทธเมตตา เคมบริจด์ new5
1 image 006 สถานทูตไทยในลอนดอน

 Find more about Weather in London, UK
Locations of visitors to this page

Flag Counter

 

 

           ขอเชิญร่วมบุญเพื่อสมทบกองทุนขยายวัดพุทธาราม          

          ท่านจะช่วยสร้างวัดพุทธารามได้อย่างไร ?       
http://www.watbuddharam.org.uk/images/stories/3hruler20.gif

การสร้างวัดในประเทศอังกฤษ มีความแตกต่างจากการสร้างวัดในเมืองไทยเป็นอย่างมาก เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะหาซื้อที่ดิน เพื่อสร้างเป็นวัดตาม แบบของเราขึ้นมาเองได้โดยง่าย เหมือนในประเทศไทย และการจะสร้างวัดได้นั้น จะต้องมีปัจจัยจำนวนหนึ่ง และมีผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุน บริจาคปัจจัย ผ่านเข้าทางบัญชีของวัดอย่างสม่ำเสมอในแต่ละเดือน ตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป

ดังนั้น ท่านสามารถร่วมทำบุญสร้างวัดพุทธารามได้โดย 2 วิธีดังนี้ คือ

1. บริจาคแบบ Bank Standing Order
คือ การร่วมทำบุญสร้างวัดผ่านเข้าทางบัญชีธนาคารของวัด โดยวิธีการหักจากบัญชีของท่านโดยตรงเป็นรายเดือน เช่นเดือนละ £5, £10, £20, £50, £100 ปอนด์ ตามกำลังศรัทธาของท่าน  เพื่อให้ เป็นค่าไถ่ถอนวัดในแต่ละเดือนจนกว่าจะหมด ซึ่งทางวัดจะมีแบบฟอร์มให้ท่านนำไปกรอกแล้วส่งกลับมายังทางวัด แล้วทางวัดจะเป็นผู้ดำเนินการให้ เมื่อครบตามกำหนดที่ท่านได้กำหนด เอาไว้ ทางธนาคารก็จะยกเลิกเองโดยอัตโนมัติ ผลดีก็คือทำให้ทางวัดมีรายได้ เข้าอย่างสม่ำเสมอ และได้รับเงินเพิ่มอีก 28% ต่อปี

2. ไถ่ถอนที่ดินวัด ยูนิตละ 50 ปอนด์
ท่านสามารถร่วมทำบุญไถ่ถอนที่ดินเพื่อสมทบทุนสร้างวัดได้ ยูนิตละ 50 ปอนด์ สั่งจ่ายเช็คในนามวัด 'WAT BUDDHARAM'   
บัญชีธนาคารวัด WAT BUDDHARAM
Bank: HSBC Branch: Wanstead
Address: 79 High Street, Wanstead, London E11 2AF
A/C No. 71233378 Sort Code: 40-07-18

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Bank Standing Order

Download File original click icon111

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. งานบุญกิจนิมนต์
 3. อัลบั้มภาพกิจกรรม
 4. เจ้าภาพถวายภัตตาหารประจำวัน
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Nextหน้าหลัก

พิธีสวดพระอภิธรรมถวายแด่หลวงพ่อ พระมหานาคเสน นาคเสโน อดีตเจ้าอาวาส วัดพุทธวิหารพลาสโตว์ (ลอนดอน) ณ วัดพุทธาราม วันที่ 17-19 มีนาคม 2560


17/3/2017 พิธีสวดพระอภิธรรม  ถวายแด่หลวงพ่อ พระมหานาคเสน นาคเสโน อดีตเจ้าอาวาส วัดพุทธวิหาร พลาสโตว์ ลอนดอน ซึ่งท่านเป็นอดีตสหายธรรมิกหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ แห่งสวนโมกขพลาราม, เป็นอดีตศิษย์เอก ดร.เอมเบคก้า และเป็นผู้ร่วมฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย ณ วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน   ทางคณะเจ้าภาพโดย การนำของพระครูสุตพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาส และอุบาสกอุบาสิกา ในนามของศิษยานุศิษย์ หลวงพ่อ ได้นิมนต์พระพิธีธรรม จากวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน มาสวดพระอภิธรรม ในเวลา 18:30 น. สำหรับคืนแรกนี้ ได้มีเจ้าภาพ และผู้มีจิตศรัทธา มาร่วมเป็นเจ้าภาพ ดังนี้คือ

                       1. คณะสงฆ์วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน
                    2. คุณหนูจันทร์ เซเย่อส์
                    3. โยมหนุ่ย + โยมหน่า
                    4. และศิษยานุศิษย์ทั่วไป
ในนามคณะศิษยานุศิษย์ ของหลวงพ่อ ขอน้อมอธิษฐานจิต ให้ดวงวิญญาณของท่าน ไปสู่สุคติ ในสัมปรายภพ ตลอดนิรันดรเทอญ ฯ

   พิธีสวดพระอภิธรรม คืนที่ 1  

   พิธีสวดพระอภิธรรม คืนที่ 2    

18/3/2017 พิธีสวดพระอภิธรรม คืนที่ 2 ถวายแด่หลวงพ่อ พระมหานาคเสน นาคเสโน อดีตเจ้าอาวาส วัดพุทธวิหาร พลาสโตว์ (ลอนดอน) ณ วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน ฯ ทางคณะเจ้าภาพโดย การนำของพระครูสุตพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาส และอุบาสกอุบาสิกา ในนามของศิษยานุศิษย์ หลวงพ่อ ได้นิมนต์พระพิธีธรรม จากวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน วัดมหาธาตุ เคมปริดจ์ วัดมหาธาตุ ฟลีมัธ มาสวดพระอภิธรรม ในเวลา 18:30 น.

สำหรับคืนที่ 2 นี้ ได้มีคณะเจ้าภาพ ผู้มีจิตศรัทธาทั้งชาวไทย ชาวจีน ชาวอินเดีย มาร่วมกันบำเพ็ญ อุทิศบุญกุศล เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ในฐานะลูกศิษย์หลวงพ่อ เป็นจำนวนมาก ในนามคณะศิษยานุศิษย์ ของหลวงพ่อ ขอน้อมอธิษฐานจิต ให้ดวงวิญญาณของท่าน ไปสู่สุคติ ในสัมปรายภพ ตลอดนิรันดรเทอญ ฯ

      พิธีสวดพระอภิธรรม คืนที่ 3     

9/3/2017 พิธีสวดพระอภิธรรม คืนที่ 3 (คืนสุดท้าย ) ถวายแด่หลวงพ่อ พระมหานาคเสน นาคเสโน อดีตเจ้าอาวาส วัดพุทธวิหาร พลาสโตว์ (ลอนดอน) ณ วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน ฯ ทางคณะเจ้าภาพโดย การนำของพระครูสุตพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาส และอุบาสกอุบาสิกา ในนามของศิษยานุศิษย์ หลวงพ่อ ได้นิมนต์คณะสงฆ์ มาสวดพระอภิธรรมในคืนนี้โดยมี พระราชวิเทศปัญญาคุณ (ดร.เหลา ปัญญสิริ) เจ้าอาวาส วัดมหาธาตุ คิมบอมลี่ รองประธานองค์กรพระธรรม  ทูตไทย ในสหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์ รูปที่ 1 เริ่มพิธีกรรมทางศาสนา สวดพระอภิธรรม ในเวลา 18:30 น.
สำหรับคืนที่ 3 นี้ ได้มีคณะเจ้าภาพ ผู้มีจิตศรัทธาทั้งชาวไทย ชาวจีน ชาวอินเดีย มาร่วมกันบำเพ็ญ อุทิศบุญกุศล เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ในฐานะลูกศิษย์หลวงพ่อ เป็นจำนวนมาก ฯ  ในนามคณะศิษยานุศิษย์ ของหลวงพ่อ ขอน้อมอธิษฐานจิต ให้ดวงวิญญาณของท่าน ไปสู่สุคติ ในสัมปรายภพ ตลอดนิรันดรเทอญ ฯ
              คลิป :            

https://www.facebook.com/watbuddharm.london/videos/176219656220238/ original click icon111

https://www.facebook.com/watbuddharm.london/videos/176229229552614/  original click icon111

https://www.facebook.com/watbuddharm.london/videos/176250576217146/  original click icon111