แนะนำลิงค์

1 image 006 มหาเถรสมาคม
1 image 006 สนง.พุทธศาสนาแห่งชาติ
1 image 006 ม.จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1 image 006 ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย
1 image 006 สนง.กำกับดูแลพระธรรมทูตฯ
1 image 006 วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร

1 image 006 สมัชชาสงฆ์ไทย USA.
1 image 006 สหภาพพระธรรมทูตไทย EU
1 image 006 องค์กรพระธรรมทูตไทย UK
1 image 006 วัดพุทธปทีป ลอนดอน 
1 image 006 วัดพุทธวิหารออกซฟอร์ด icon new
1 image 006 วัดมหาธาตุ คิงส์บรอมลี่
1 image 006 วัดธรรมปทีป สก๊อตแลนด์
1 image 006 วัดสังฆปทีป เวลส์
1 image 006 วัดไทยพุทธาราม สก๊อตแลนด์
1 image 006 วัดสันติวงศาราม เบอร์มิงแฮม
1 image 006 วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์
1 image 006 วัดพุทธมหาธาตุ ไอร์แลนด์
1 image 006 วัดพระสิงห์ เชสเตอร์
1 image 006 วัดพุทธาราม เมืองลีดส์   new5
1 image 006 วัดมหาธาตุ พลีมัส  new5
 
1 image 006 วัดมหาธาตุ เคมบริจด์  new5

1 image 006 วัดอรุณ เมืองนอริช icon new
1 image 006
 วัดมัชฌิมาราม ลีดส์  icon new 
1 image 006 วัดสันติวราราม เค้นท์ new5
1 image 006 วัดพุทธเมตตา เคมบริจด์ new5
1 image 006 สถานทูตไทยในลอนดอน

 Find more about Weather in London, UK
Locations of visitors to this page

Flag Counter

 

 

           ขอเชิญร่วมบุญเพื่อสมทบกองทุนขยายวัดพุทธาราม          

          ท่านจะช่วยสร้างวัดพุทธารามได้อย่างไร ?       
http://www.watbuddharam.org.uk/images/stories/3hruler20.gif

การสร้างวัดในประเทศอังกฤษ มีความแตกต่างจากการสร้างวัดในเมืองไทยเป็นอย่างมาก เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะหาซื้อที่ดิน เพื่อสร้างเป็นวัดตาม แบบของเราขึ้นมาเองได้โดยง่าย เหมือนในประเทศไทย และการจะสร้างวัดได้นั้น จะต้องมีปัจจัยจำนวนหนึ่ง และมีผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุน บริจาคปัจจัย ผ่านเข้าทางบัญชีของวัดอย่างสม่ำเสมอในแต่ละเดือน ตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป

ดังนั้น ท่านสามารถร่วมทำบุญสร้างวัดพุทธารามได้โดย 2 วิธีดังนี้ คือ

1. บริจาคแบบ Bank Standing Order
คือ การร่วมทำบุญสร้างวัดผ่านเข้าทางบัญชีธนาคารของวัด โดยวิธีการหักจากบัญชีของท่านโดยตรงเป็นรายเดือน เช่นเดือนละ £5, £10, £20, £50, £100 ปอนด์ ตามกำลังศรัทธาของท่าน  เพื่อให้ เป็นค่าไถ่ถอนวัดในแต่ละเดือนจนกว่าจะหมด ซึ่งทางวัดจะมีแบบฟอร์มให้ท่านนำไปกรอกแล้วส่งกลับมายังทางวัด แล้วทางวัดจะเป็นผู้ดำเนินการให้ เมื่อครบตามกำหนดที่ท่านได้กำหนด เอาไว้ ทางธนาคารก็จะยกเลิกเองโดยอัตโนมัติ ผลดีก็คือทำให้ทางวัดมีรายได้ เข้าอย่างสม่ำเสมอ และได้รับเงินเพิ่มอีก 28% ต่อปี

2. ไถ่ถอนที่ดินวัด ยูนิตละ 50 ปอนด์
ท่านสามารถร่วมทำบุญไถ่ถอนที่ดินเพื่อสมทบทุนสร้างวัดได้ ยูนิตละ 50 ปอนด์ สั่งจ่ายเช็คในนามวัด 'WAT BUDDHARAM'   
บัญชีธนาคารวัด WAT BUDDHARAM
Bank: HSBC Branch: Wanstead
Address: 79 High Street, Wanstead, London E11 2AF
A/C No. 71233378 Sort Code: 40-07-18

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Bank Standing Order

Download File original click icon111

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. งานบุญกิจนิมนต์
 3. อัลบั้มภาพกิจกรรม
 4. เจ้าภาพถวายภัตตาหารประจำวัน
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Nextหน้าหลัก

พระครูสุตพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาส วัดพุทธาราม ได้เดินทางไปเยี่ยมชม วัดศรีรัตนาราม ,วัดมัชฌิมาราม และร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์กร ณ วัดพุทธาราม เมืองลีดส์ วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560


 

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560  พระครูสุตพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาส วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน รองประธานองค์กรพระธรรมทูตไทย ในสหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์ รูปที่ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์กรพระธรรมทูตไทย ได้แก่เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เจ้าสำนัก เลขาธิการ และ รองเลขาธิการ คณะสงฆ์ไทย ที่เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ในหสราชอาณาจักร ได้เดินทางไปเยี่ยมชม วัดศรีรัตนาราม ยูเค และไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม เพื่ออุทิศบุญกุศลแด่ ดวงวิญญาณของคุณ Barbara Pikup หลังจากนั้น คณะสงฆ์ทั้งมวล ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้แห่ง สังฆสามัคคี ไว้เป็นพุทธบูชา ณ วัดศรีรัตนาราม ยูเค ทั้งนี้พระครูสุตพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาส วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน ในนามของคณะสงฆ์และ ญาติโยม วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน ได้ร่วมถวายปัจจัยเข้าวัด จำนวน £ 500 (ห้าร้อยปอดน์)

จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชม วัดมัชฌิมาราม ซึ่งตั้งอยู่ ณ เมือง Londesboro Terrace, East End Park Leeds, Yorkshire LS9 9NE U.K. ทั้งนี้พระครูสุตพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาส วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน ในนามของคณะสงฆ์และ ญาติโยม วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน ได้ร่วมถวายปัจจัยเข้าวัด จำนวน £ 300 (สามร้อยปอดน์) ขออนุโมทนา สาธุการโดยพร้อมเพียงกัน ขอให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ มีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกัน ขออนุโมทนาสาธุการ โดยพร้อมเพียงกัน ขอให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ มีความร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากทุกข์โศก โรคภัย โดยทั่วกัน ฯ

จากนั้นได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์กร ฯ เจ้าอาวาส ประธานสงฆ์ วัดในสังกัดองค์กรพระธรรมทูตไทย ในสหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์ ณ วัดพุทธาราม เมืองลีดส์ ซึ่งหัวข้อได้แก่ เรื่องประธาน รองประธาน เลขาธิการ และรองเลขาธิการ แจ้งให้ทราบ , เรื่องสืบเนื่อง ,เรื่องเสนอเพื่อการพิจารณา , เรื่องการไปร่วมประชุมกับพระธรรมทูตไทย ในสหภาพยุโรป และอเมริกา เป็นต้น ซึ่งการประชุมได้เริ่มขึ้น เมื่อเวลา 12.49 น. - 15.15 น. โดยมีพระราชวิเทศปัญญาคุณ (เหลา) วัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร รองประธานองค์กรพระธรรมทูตไทย ในสหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์ รูปที่ 1 เป็นประธาน ในการประชุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก