อัลบั้มภาพ

อัลบั้มภาพกิจกรรม

Category: /

   อัลบั้มภาพ ปี 2017 / 2560                                                                           
 
     1. ประธานสงฆ์สยามนิกายและคณะพระมหาเถระจากประเทศศรีลังกาเยี่ยมวัด   update
       2. รวมภาพงานทำบุญ
  icon0005

       3. พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายแก่รัชกาลที่ 9  update
       4. ทำข้อตกลงร่วมมือ (MOU)ด้านการศึกษาระหว่างวัดพุทธารามกับมหาวิทยาลัยทักษิณ  icon0005
       5. บริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้  icon0005
       6. รวมภาพงานทำบุญกิจนิมนต์ เดือนกุมภาพันธ์   update
       7. ทำบุญผ้าป่าสมทบองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ณ วัดสันติวงศาราม  update
       8. เจ้าอาวาสรับพัดเลื่อนสมณศักดิ์ชั้นเอกพิเศษ ณ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม  update
       9. ประชุมพระสงฆ์เถรวาทนานาชาติ  update
       10. คุณโยมวันทนา ทรัพย์เฮง คุณเป้ะ พร้อมคณะนำพระบรมสารีริกธาตุมาถวาย  update
       11. พิธีเจริญชัยมงคลคาถาและถวายมุทิตาพระเทพภาวนามงคล วัดพุทธปทีป  update
       12. รวมภาพงานกิจนิมนต์ เดือน มีนาคม  update
       13. พิธีสวดพระอภิธรรมถวายแด่หลวงพ่อพระมหานาคเสน นาคเสโน  update
          14. พิธีสวดมาติกา บังสุกุลและฌาปนกิจศพหลวงพ่อพระมหานาคเสน นาคเสโน  icon0005
          15. งานทำบุญสงกรานต์ไทย icon0005

   อัลบั้มภาพ ปี 2016  / 2559                                                  
       1. งานทำบุญวันขึ้นปีใหม่   new icon
        2. งานทำบุญทอดผ้าป่าองค์กรพระธรรมทูตไทยในอังกฤษ new icon
        3. งานทำบุญสงกรานต์   option icon new product
        4. งานพิธีเปิดอาคารปฏิบัติธรรม วัดสันติวงศาราม new icon
        5. Memorial Service for H.M. King Phrajadhipok  @75th Death Anniversary    update
        6. งานสอบธรรมศึกษา  update
        7. งานสมโภชวัดครบ 25 ปี วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร    option icon new product
        8.  คณะสงฆ์วัดสันติวงศาราม นำพระธาตุถวายประดิษฐานไว้ที่วัด    update
        9. ประชุมองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร    option icon new product
       10. งานสมโภชทำบุญอายุ 90 ปี หลวงพ่อวัดใหญ่ วัดพุทธปทีป    icon0005
       11. งานทำบุญฉลองวัดครบรอบ 9 ปี วัดมหาธาตุ คิงส์บรอมลี่     icon0005
       12. ทำสามีจิกรรมเนื่องในงานวันเข้าพรรษา
       13. งานมุทิตาสักการะ พระปัญญาพุทธวิเทศ (ดร.เหลา)  new icon
       14. งานมุทิตายินดี พระอาจารย์เอก อัคคเสโน จบปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยลอนดอน  update
       15. งานประชุมพระสงฆ์เถรวาทนานาชาติ  new icon
       16. งานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว)
       17. งานสวดอภิธธรรมแม่น้อย สุดขันธ์
       18. งานทำบุญถวายผ้าป่า ณ วัดอภิธรรมพุทธวิหาร เซนปีเตอร์เบอร์ รัสเซีย   update
       19. คณะชมรมผู้สูงอายุ ร่วมทำบุญที่วัดพุทธาราม  update
       20. งานมุทิตาสักการะทำบุญวันเกิด พระอาจารย์ชาญ เจ้าอาวาสวัดสันติวงศาราม  update
       21. งานทำบุญทอดกฐิน วัดออกฟอร์ดพุทธวิหาร เมืองออกซฟอร์ด  update
       22. งานทำบุญทอดกฐินวัดพุทธาราม  update

 

   อัลบั้มภาพ ปี 2015  / 2558                                                      
        1. งานทำบุญวันขึ้นปีใหม่    icon0005
        2. งานทำบุญทอดผ้าป่าองค์กรพระธรรมทุตไทยในสหราชอาณาจักร  new icon
        3. ประชุมพระสงฆ์เถรวาทนานาชาติ
        4. ประชุมองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร  new icon
        5. งานทำบุญวันสงกรานต์ วัดพุทธาราม
        6. งานทำบุญสงกรานต์ วัดสันติวราราม เมืองเค้นท์    option icon new product
        7. งานทำบุญวันสงกรานต์ วัดออกซฟอร์ดพุทธวิหาร
        8. องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร มอบเงินช่วยเหลือธรณีพิบัติเนปาล  new icon
        9.  งานสอบธรรมศึกษาประจำปี  update
        10. งานเสวนาวิชาการ "การศึกษาสงฆ์ช่วยสังคมอย่างไร" ณ วัดพุทธปทีป  update
        11. ประชุมพระสงฆ์เถรวาทนานาชาติ
        12. ทำสามีจิกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา     icon0005
        13. ประชุมสามัญประจำปีองค์กรพระธรรมทูตไทยในอังกฤษสหราชอาณาจักร    option icon new product
        14. พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศพร้อมคณะเยี่ยมวัด    option icon new product
        15. งานทำบุญทอดกฐิน    icon0005
        16. งานทำบุญกฐินวัดออกซฟอร์ดพุทธวิหาร    icon0005
        17. งานมุทิตาเจ้าอาวาสวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร  update
        18. รวมภาพงานกิจนิมนต์ 1   update
        19. งานมุทิตาสักการะพระวิเทศพรหมคุณ (หลวงพ่ออมโร) วัดอมราวดี  update

 

   อัลบั้มภาพ ปี 2014 / 2557                                                   
        1. งานทำบุญวันขึ้นปีใหม่    option icon new product
        2. งานบำเพ็ญกุศล ปัญญาสมวาร สมเด็จพระสังฆราช  new icon
        3. ประชุมพระสงฆ์เถรวาทนานาชาติ    icon0005
        4. งานทำบุญวันสงกรานต์  update
        5. งานปิดทองฝังลูกนิมิต วัดออกซฟอร์ดพุทธวิหาร  new icon
        6. งานสอบธรรมศึกษา  new icon
        7. รวมภาพงานทำบุญ 1    icon0005
        8. งานเปิดวัดพระสิงห์ยูเค เมืองเชสเตอร์  new icon
        9. ทำสามีจิกรรมเข้าพรรษา
        10. งานรับเกียรติบัตรจากพระพรหมวชิรญาณ  new icon
        11. ประชุมองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร
        12. งานมุทิตาสักการะงานวันเกิด พระอาจารย์ชาญ เจ้าอาวาสวัดสันติวงศาราม  update
        13. งานทำบุญทอดกฐิน และงานครบรอบ 10 ปีวัดพุทธาราม update
        14. งานกฐินทำบุญทอดวัดออกซฟอร์ดพุทธวิหาร และวัดสันติวราราม  update
        15. รวมภาพงานทำบุญ 2  update

 

    อัลบั้มภาพ ปี 2013  / 2556                                                
       1. งานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2556    icon0005
        2. งานทำบุญวันสงกรานต์      icon0005
        3. สอบธรรมศึกษา    icon0005
        4. ทำสามีจิกรรมวันเข้าพรรษา
        5. รวมภาพทำบุญ 1/1
        6. ประชุมองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร    icon0005
        7. ทำบุญปัญญาสมวาร    icon0005
        8. งานทำบุญฉลองพระชันษา 100 ปีสมเด็จพระสังฆราช    option icon new product
        9. งานทำบุญออกพรรษา ณ วัดพุทธปทีป
       10. งานทำบุญทอดกฐิน วัดออกซฟอร์ดพุทธวิหาร    option icon new product
       11. งานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราช    icon0005
       12. งานทำบุญทอดกฐิน     option icon new product
       13. งานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2556    icon0005
       14. งานปาฐกถาธรรม ณ วัดมหาธาตุคิงส์บรอมลี่  icon0005
       15. ประชุมพระสงฆ์เถรวาทนานาชาติ update
       16. รวมภาพทำบุญ 1/2  update
       17. รวมภาพทำบุญ 2/2  update

 

    อัลบั้มภาพ ปี 2012  / 2555                                                   
         1. งานทำบุญวันสงกรานต์   option icon new product
         2. งานสอบธรรมศึกษา   option icon new product
         3. งานมุทิตาพระปัญญาพุทธิวิเทศ (ดร.เหลา)   option icon new product
         4. เยี่ยมพระอาจารย์ชาญ วันสันติวงศาราม
         5. งานเสวนาธรรม "เรามีเวลาอย่างจำกัด" โดยพระอาจารย์ ดร.คำหมาย และ ท่าน ว.วชิรเมธี   option icon new product
         6. งานทำบุญสมถะเซ็นเตอร์ เวลส์   option icon new product
         7. รวมภาพงานทำบุญกิจนิมนต์   option icon new product
         8. การประชุมพระสงฆ์เถรวาทนานาชาติ   option icon new product
         9.  การตักบาตรเทโวโรหณะ วันออกพรรษา วัดพุทธปทีป    icon0005
        10. งานทำบุญทอดกฐิน     icon0005
        11. งานทำบุญกฐินวัดออกซฟอร์ดพุทธวิหาร   option icon new product
        12. งานทำบุญวัดออกซฟอร์ดพุทธวิหาร
        13. งานทำบุญอุทิศถวายแด่พระธรรมทูตที่มรณภาพ ๓ รูป   option icon new product
        14. งานบำเพ็ญกุศลแด่พระธรรมทูต      icon0005
        15. ทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา     icon0005
        16. การประชุมพระสงฆ์เถรวาทนานาชาติ TBSUK Meeting update
        17. งานรับวุฒิบัตรธรรมศึกษา icon0005

         18. ประชุมสามัญประจำปี องค์กรพระธรรมทูตไทยฯ  icon0005


    อัลบั้มภาพ ปี 2011  / 2554                                                         
         1. งานทำบุญวันสงกรานต์  update
         2. งานสอบธรรมศึกษา  update
         3. งานทำบุญทอดกฐิน  option icon new product
         4. รวมงานทำบุญกิจนิมนต์
         5. การประชุมองค์กรพระธรรมทูตไทยฯ  update
         6. การประชุมพระสงฆ์เถรวาทนานาชาติ  update

 

    อัลบั้มภาพ ปี 2010  / 2553                                                         
          1. งานทำบุญวันสงกรานต์  option icon new product
          2. งานทำบุญทอดกฐิน  update
          3. งานรับพระครูสัญญาบัตรชั้นโท  update


    อัลบั้มภาพ ปี 2009  / 2552                                                        
          1. งานทำบุญวันสงกรานต์
          2. งานทำบุญทอดกฐิน  update

 

    อัลบั้มภาพ ปี 2008   / 2551                                                         
           1. งานทำบุญทอดกฐิน  option icon new product
           2. งานทำบุญเทศกาลสงกรานต์  update

 

    อัลบั้มภาพ ปี 2007  / 2550                                                        
           1. งานทำบุญวันสงกรานต์   update
           2. งานทำบุญทอดกฐิน   option icon new product