อัลบั้มภาพ

วัด

Category:

   อัลบั้มภาพ ปี 2017 / 2560                                                                           
 
     1. ประธานสงฆ์สยามนิกายและคณะพระมหาเถระจากประเทศศรีลังกาเยี่ยมวัด   update
       2. รวมภาพงานทำบุญ
  icon0005

       3. พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายแก่รัชกาลที่ 9  update
       4. ทำข้อตกลงร่วมมือ (MOU)ด้านการศึกษาระหว่างวัดพุทธารามกับมหาวิทยาลัยทักษิณ  icon0005
       5. บริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้  icon0005
       6. รวมภาพงานทำบุญกิจนิมนต์ เดือนกุมภาพันธ์   update
       7. ทำบุญผ้าป่าสมทบองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ณ วัดสันติวงศาราม  update
       8. เจ้าอาวาสรับพัดเลื่อนสมณศักดิ์ชั้นเอกพิเศษ ณ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม  update
       9. ประชุมพระสงฆ์เถรวาทนานาชาติ  update
       10. คุณโยมวันทนา ทรัพย์เฮง คุณเป้ะ พร้อมคณะนำพระบรมสารีริกธาตุมาถวาย  update
       11. พิธีเจริญชัยมงคลคาถาและถวายมุทิตาพระเทพภาวนามงคล วัดพุทธปทีป  update
       12. รวมภาพงานกิจนิมนต์ เดือน มีนาคม  update
       13. พิธีสวดพระอภิธรรมถวายแด่หลวงพ่อพระมหานาคเสน นาคเสโน  update
          14. พิธีสวดมาติกา บังสุกุลและฌาปนกิจศพหลวงพ่อพระมหานาคเสน นาคเสโน  icon0005
          15. งานทำบุญสงกรานต์ไทย icon0005

   อัลบั้มภาพ ปี 2016  / 2559                                                  
       1. งานทำบุญวันขึ้นปีใหม่   new icon
        2. งานทำบุญทอดผ้าป่าองค์กรพระธรรมทูตไทยในอังกฤษ new icon
        3. งานทำบุญสงกรานต์   option icon new product
        4. งานพิธีเปิดอาคารปฏิบัติธรรม วัดสันติวงศาราม new icon
        5. Memorial Service for H.M. King Phrajadhipok  @75th Death Anniversary    update
        6. งานสอบธรรมศึกษา  update
        7. งานสมโภชวัดครบ 25 ปี วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร    option icon new product
        8.  คณะสงฆ์วัดสันติวงศาราม นำพระธาตุถวายประดิษฐานไว้ที่วัด    update
        9. ประชุมองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร    option icon new product
       10. งานสมโภชทำบุญอายุ 90 ปี หลวงพ่อวัดใหญ่ วัดพุทธปทีป    icon0005
       11. งานทำบุญฉลองวัดครบรอบ 9 ปี วัดมหาธาตุ คิงส์บรอมลี่     icon0005
       12. ทำสามีจิกรรมเนื่องในงานวันเข้าพรรษา
       13. งานมุทิตาสักการะ พระปัญญาพุทธวิเทศ (ดร.เหลา)  new icon
       14. งานมุทิตายินดี พระอาจารย์เอก อัคคเสโน จบปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยลอนดอน  update
       15. งานประชุมพระสงฆ์เถรวาทนานาชาติ  new icon
       16. งานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว)
       17. งานสวดอภิธธรรมแม่น้อย สุดขันธ์
       18. งานทำบุญถวายผ้าป่า ณ วัดอภิธรรมพุทธวิหาร เซนปีเตอร์เบอร์ รัสเซีย   update
       19. คณะชมรมผู้สูงอายุ ร่วมทำบุญที่วัดพุทธาราม  update
       20. งานมุทิตาสักการะทำบุญวันเกิด พระอาจารย์ชาญ เจ้าอาวาสวัดสันติวงศาราม  update
       21. งานทำบุญทอดกฐิน วัดออกฟอร์ดพุทธวิหาร เมืองออกซฟอร์ด  update
       22. งานทำบุญทอดกฐินวัดพุทธาราม  update

 

   อัลบั้มภาพ ปี 2015  / 2558                                                      
        1. งานทำบุญวันขึ้นปีใหม่    icon0005
        2. งานทำบุญทอดผ้าป่าองค์กรพระธรรมทุตไทยในสหราชอาณาจักร  new icon
        3. ประชุมพระสงฆ์เถรวาทนานาชาติ
        4. ประชุมองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร  new icon
        5. งานทำบุญวันสงกรานต์ วัดพุทธาราม
        6. งานทำบุญสงกรานต์ วัดสันติวราราม เมืองเค้นท์    option icon new product
        7. งานทำบุญวันสงกรานต์ วัดออกซฟอร์ดพุทธวิหาร
        8. องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร มอบเงินช่วยเหลือธรณีพิบัติเนปาล  new icon
        9.  งานสอบธรรมศึกษาประจำปี  update
        10. งานเสวนาวิชาการ "การศึกษาสงฆ์ช่วยสังคมอย่างไร" ณ วัดพุทธปทีป  update
        11. ประชุมพระสงฆ์เถรวาทนานาชาติ
        12. ทำสามีจิกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา     icon0005
        13. ประชุมสามัญประจำปีองค์กรพระธรรมทูตไทยในอังกฤษสหราชอาณาจักร    option icon new product
        14. พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศพร้อมคณะเยี่ยมวัด    option icon new product
        15. งานทำบุญทอดกฐิน    icon0005
        16. งานทำบุญกฐินวัดออกซฟอร์ดพุทธวิหาร    icon0005
        17. งานมุทิตาเจ้าอาวาสวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร  update
        18. รวมภาพงานกิจนิมนต์ 1   update
        19. งานมุทิตาสักการะพระวิเทศพรหมคุณ (หลวงพ่ออมโร) วัดอมราวดี  update

 

   อัลบั้มภาพ ปี 2014 / 2557                                                   
        1. งานทำบุญวันขึ้นปีใหม่    option icon new product
        2. งานบำเพ็ญกุศล ปัญญาสมวาร สมเด็จพระสังฆราช  new icon
        3. ประชุมพระสงฆ์เถรวาทนานาชาติ    icon0005
        4. งานทำบุญวันสงกรานต์  update
        5. งานปิดทองฝังลูกนิมิต วัดออกซฟอร์ดพุทธวิหาร  new icon
        6. งานสอบธรรมศึกษา  new icon
        7. รวมภาพงานทำบุญ 1    icon0005
        8. งานเปิดวัดพระสิงห์ยูเค เมืองเชสเตอร์  new icon
        9. ทำสามีจิกรรมเข้าพรรษา
        10. งานรับเกียรติบัตรจากพระพรหมวชิรญาณ  new icon
        11. ประชุมองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร
        12. งานมุทิตาสักการะงานวันเกิด พระอาจารย์ชาญ เจ้าอาวาสวัดสันติวงศาราม  update
        13. งานทำบุญทอดกฐิน และงานครบรอบ 10 ปีวัดพุทธาราม update
        14. งานกฐินทำบุญทอดวัดออกซฟอร์ดพุทธวิหาร และวัดสันติวราราม  update
        15. รวมภาพงานทำบุญ 2  update

 

    อัลบั้มภาพ ปี 2013  / 2556                                                
       1. งานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2556    icon0005
        2. งานทำบุญวันสงกรานต์      icon0005
        3. สอบธรรมศึกษา    icon0005
        4. ทำสามีจิกรรมวันเข้าพรรษา
        5. รวมภาพทำบุญ 1/1
        6. ประชุมองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร    icon0005
        7. ทำบุญปัญญาสมวาร    icon0005
        8. งานทำบุญฉลองพระชันษา 100 ปีสมเด็จพระสังฆราช    option icon new product
        9. งานทำบุญออกพรรษา ณ วัดพุทธปทีป
       10. งานทำบุญทอดกฐิน วัดออกซฟอร์ดพุทธวิหาร    option icon new product
       11. งานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราช    icon0005
       12. งานทำบุญทอดกฐิน     option icon new product
       13. งานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2556    icon0005
       14. งานปาฐกถาธรรม ณ วัดมหาธาตุคิงส์บรอมลี่  icon0005
       15. ประชุมพระสงฆ์เถรวาทนานาชาติ update
       16. รวมภาพทำบุญ 1/2  update
       17. รวมภาพทำบุญ 2/2  update

 

    อัลบั้มภาพ ปี 2012  / 2555                                                   
         1. งานทำบุญวันสงกรานต์   option icon new product
         2. งานสอบธรรมศึกษา   option icon new product
         3. งานมุทิตาพระปัญญาพุทธิวิเทศ (ดร.เหลา)   option icon new product
         4. เยี่ยมพระอาจารย์ชาญ วันสันติวงศาราม
         5. งานเสวนาธรรม "เรามีเวลาอย่างจำกัด" โดยพระอาจารย์ ดร.คำหมาย และ ท่าน ว.วชิรเมธี   option icon new product
         6. งานทำบุญสมถะเซ็นเตอร์ เวลส์   option icon new product
         7. รวมภาพงานทำบุญกิจนิมนต์   option icon new product
         8. การประชุมพระสงฆ์เถรวาทนานาชาติ   option icon new product
         9.  การตักบาตรเทโวโรหณะ วันออกพรรษา วัดพุทธปทีป    icon0005
        10. งานทำบุญทอดกฐิน     icon0005
        11. งานทำบุญกฐินวัดออกซฟอร์ดพุทธวิหาร   option icon new product
        12. งานทำบุญวัดออกซฟอร์ดพุทธวิหาร
        13. งานทำบุญอุทิศถวายแด่พระธรรมทูตที่มรณภาพ ๓ รูป   option icon new product
        14. งานบำเพ็ญกุศลแด่พระธรรมทูต      icon0005
        15. ทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา     icon0005
        16. การประชุมพระสงฆ์เถรวาทนานาชาติ TBSUK Meeting update
        17. งานรับวุฒิบัตรธรรมศึกษา icon0005

         18. ประชุมสามัญประจำปี องค์กรพระธรรมทูตไทยฯ  icon0005


    อัลบั้มภาพ ปี 2011  / 2554                                                         
         1. งานทำบุญวันสงกรานต์  update
         2. งานสอบธรรมศึกษา  update
         3. งานทำบุญทอดกฐิน  option icon new product
         4. รวมงานทำบุญกิจนิมนต์
         5. การประชุมองค์กรพระธรรมทูตไทยฯ  update
         6. การประชุมพระสงฆ์เถรวาทนานาชาติ  update

 

    อัลบั้มภาพ ปี 2010  / 2553                                                         
          1. งานทำบุญวันสงกรานต์  option icon new product
          2. งานทำบุญทอดกฐิน  update
          3. งานรับพระครูสัญญาบัตรชั้นโท  update


    อัลบั้มภาพ ปี 2009  / 2552                                                        
          1. งานทำบุญวันสงกรานต์
          2. งานทำบุญทอดกฐิน  update

 

    อัลบั้มภาพ ปี 2008   / 2551                                                         
           1. งานทำบุญทอดกฐิน  option icon new product
           2. งานทำบุญเทศกาลสงกรานต์  update

 

    อัลบั้มภาพ ปี 2007  / 2550                                                        
           1. งานทำบุญวันสงกรานต์   update
           2. งานทำบุญทอดกฐิน   option icon new product


 

ข่าวสาร ประกาศรับสมัครงาน

Category:

ข่าวสาร ประกาศรับสมัครงาน ร้านอาหารไทยในอังกฤษ

 

 

เนื่องด้วยมีเจ้าของร้าน ผู้ประกอบการหลายแห่งได้แจ้งข่าวมาประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับสมัครงาน ทางวัดจึงให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเป็นสื่อกลางให้เท่านั้น รายละเอียดกรุณา่ติดต่อโดยตรงตามข้อมูล

 

 

Ebooks Dhamma

Category:

 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
Bhikkhu P.A. Payutto
รวบรวมจากเว็บไซต์ :
watnyanaves.net,thammapedia.com

(รวมทั้งหมด ๑๗๐ เล่ม)

 ——————————————————————————————————————————-

001 พระไตรปิฎกสิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้
002 พุทธธรรม
003 สัมมาสมาธิและสมาธิแบบพุทธ
004 ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น
005 ความสุขที่สมบูรณ์
006 ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม
007 อมฤตพจนา
008 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
009 พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
010 กฐินแรกที่สายใจธรรม
011 กรณีธรรมกาย
012 กรณีสันติอโศก
013 กระแสธรรม กระแสไท
014 การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
015 การเสริมสร้างคุณลักษณะเด็กไทย
016 การแพทย์ยุคใหม่ ในพุทธทัศน์
017 การพัฒนาจริยธรรม
018 การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น
019 การศึกษากับเศรษฐกิจ ฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหน
020 การศึกษาของคณะสงฆ์ ปัญหาที่รอทางออก
021 การศึกษาฉบับง่าย
022 กาลเวลา
023 ก้าวใหม่ของรรนายร้อยตำรวจกับการศึกษาเพื่อสันติสุขของโลก
024 ก้าวไปในบุญ
025 ข้อคิดเพื่อการศึกษา
026 ข้อคิดชีวิตทวนกระแส
027 ของขวัญของชีวิต
028 คติธรรมคำคม
029 คนไทย ใช่กบเฒ่า เถราวาท VS ลัทธิอาจารย์
030 คนไทยใจไม่แคบ แต่ระวังไว้ อย่าให้ปัญญาแคบ
031 คนไทยกับเทคโนโลยี
032 คนไทยสู่ยุคไอที
033 คนไทยหลงทางหรือไร์
034 ครองเรือน-ครองรัก จักเลิศแท้ ด้วยครองธรรม
035 ความจริงแห่งชีวิต และช่วยให้ตายเร็วหรือช่วยให้ตายดี
036 ความจริงแห่งชีวิต บททดสอบใจและเตือนให้นึกถึงความจริง
037 ความมั่นคงทางจิตใจ
038 ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอ & เมื่อวินัยไม่มี เสรีภาพก็หายไป
039 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะศาสนาประจำชาติ
040 ความสุข ๕ ชั้น
041 ความสุขของครอบครัว คือ สันติสุขของสังคม
042 คำถามสำหรับชาวพุทธ (สำรวจตัวก่อนปฏิบัติธรรม)
043 คำปราศรัยของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
ในพิธีรับถวายรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ ของยูเนสโก
044 คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล
045 คู่มือชีวิต
046 เจอวิกฤต จะเลือกวิวัฒน์หรือจะเอาวิบัติ
047 เจาะหาความจริง เรื่องศาสนาประจำชาติ
048 จริยธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่
049 จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร
050 จะอยู่อย่างเป็นเหยื่อหรือขึ้นเหนือไปนำเขา
051 จักรใดขับดันยุคไอที
052 จัดงานวิสาขบูชา อย่าอยู่แค่หน้าตา
053 จัดระเบียบสังคมตามคตินิยมแห่งสังฆะ
054 จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา
055 จากสุขในบ้าน สู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม
056 จาริกบุญ จารึกธรรม
057 จารึกอโศก
058 เชื่อกรรม-รู้กรรม-แก้กรรม
059 ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี
060 ช่วยกันนำพาประเทศไทย ให้ก้าวไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก
061 ชีวิตกับการทำงาน
062 ชีวิตคู่ที่มีคุณค่า
063 ชีวิตที่สมบูรณ์
064 ชีวิตที่สร้างสรรค์ สดใส และสุขสันต์
065 ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม
066 ดุลยภาพ สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์
067 ต้องฟื้นฟูวัดให้ชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะก้าวหน้าได้มั่นคง
068 ตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนา เหตุผลที่แท้อยู่ที่ไหน
069 ตื่นเถิดชาวไทย
070 ตื่นกันเสียทีจากความเท็จ พศ ๑ [O]
071 ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ สังคมไทยไม่สิ้นความหวัง
072 ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนา ความสุขต้องมาทันที
073 ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม
074 ทำอย่างไรจะหายโกรธ
075 ธรรมกถาสำหรับญาติผู้ป่วย
076 ธรรมะฉบับเรียนลัด
077 ธรรมะชนะเอดส์
078 ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ
079 ธรรมาลัย ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
080 ธุรกิจ-ฝ่าวิกฤต ตอบปัญหา-สนทนาธรรมกับคุณอานันท์ ปันยารชุนและคณะ
081 นรก-สวรรค์ ในพระไตรปิฎก
082 นิติศาสตร์แนวพุทธ
083 บารมียิ่งยวดหรือยิ่งใหญ่
084 ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง
085 ประชาธิปไตยไม่ยาก ถ้าอยากได้
086 ปัญหาขัดแย้งในโลก แก้ได้ด้วยกฐิน
087 ปีใหม่ต้อนรับหรือท้าทาย
088 ผู้พิพากษาตั้งตุลาให้สังคมสมในดุล
089 ฝรั่งเจริญเพราะดิ้นรนให้พ้นจากการบีบคั้นของศาสนาคริสต์
090 เพิ่มพลังแห่งชีวิต
091 โพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
092 พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป
093 พรที่สัมฤทธิ์แก่ผุ้ดำเนินชีวิตที่ดี
094 พระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ
095 พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย
096 พัฒนาตน์
097 พิธีกรรม ใครว่าไม่สำคัญ
098 พุทธธรรมกับการฝึกหัดครู
099 พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ 21
100 พุทธวิธีในการสอน
101 พุทธศาสน์กับการแนะแนว
102 ฟื้นสุขภาวะ ยามสังคมวิกฤต
103 ภัยพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
104 ภาวะผู้นำ & จริยธรรมนักการเมือง
105 ภาวะผู้นำ
106 ภูมิธรรมชาวพุทธ
107 มองธรรมถุกทาง มีสุขทุกที่
108 มองวิสาขบูชา หยั่งถึงอารยธรรมโลก
109 มองสันติภาพโลก ผ่านภูมิหลังอารยธรรมยุคโลกาภิวัตน์
110 เรื่องเหนือสามัญวิสัย อิทธิปาฏิหาริย์-เทวดา
111 โรงเรียนต้องช่วยสังคมไทย อนุรักษ์ความเจริญทางจิตใจ และก้าวไปในปัญญา
112 ระลึกนึกถึงความตาย และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อความตาย
113 รักษาใจผู้ป่วยและผู้พยาบาล
114 รักษาใจยามป่วยไข้
115 รักษาใจยามรักษาคนไข้
116 รัฐศาสตร์เพื่อชาติ VS รัฐศาสตร์เพื่อโลก
117 รัฐศาสตร์แนวพุทธตอนจริยธรรมนักการเมือง
118 ร่าเริงสดใส สู่ความเกษมศานต์
119 รุ่งอรุณของการศึกษา เบิกฟ้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
120 รู้หลักก่อน แล้วศึกษาและสอนให้ได้ผล
121 เล่าเรียน-ทำงานกันไป ชีวิตได้อะไร
122 โลกขึ้นสหัสวรรษใหม่ คนต้องเปลี่ยนแนวความคิดใหม่
123 โลกมีปัญหา พุทธศาสนามีคำตอบ
124 ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา
125 วาสนาสร้างเองได้
126 วิถีแห่งปราชญ์ (ฉบับสมบูรณ์)
127 วิถีสู่สันติภาพ
128 วินัยเรื่องใหญ่กว่าที่คิด
129 วินัยชาวพุทธ (The Buddhist s Discipline)
130 วินัยชาวพุทธ
131 วิสัยธรรมเบิกนำวิสัยทัศน์
132 เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
133 ศิลปศาสตร์แนวพุทธ
134 สนทนาธรรม คติจตุคามรามเทพ
135 สมาธิ ฐานสู่สุขภาพจิตและปัญญาหยั่งรู้
136 สมาธิแบบพุทธ
137 สร้างวาสนา-เพิ่มค่าให้อายุ
138 สลายความขัดแย้ง นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
139 สลายความขัดแย้ง สังคมศาสตร์ที่หยั่งถึงธรรมชาติ
140 สลายความขัดแย้ง
141 สังคมจะเฟื่องฟู ต้องเชิดชูบัณฑิต
142 สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข
143 สัมมาสติ ในพุทธธรรม
144 สามไตร
145 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ปาฏิหารย์
146 สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ
147 สู่การศึกษาแนวพุทธ
148 เหตุและผลของการอวดอุตริมนุษยธรรม
149 เหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาทและกรรม
150 หลักแม่บทของการพัฒนาตน
151 หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่
152 อายุยืนอย่างมีคุณค่า
153 A Constitution for Living
154 Beyond Tolerance and Pleasure
155 Buddhist Economics
156 Buddhist Solutions for the twenty- first century
157 Dependent Origination
158 Freedom Individual and Social
159 Good, Evil and Beyond
160 Helping Yourself to Help Others
161 Jataka Tales Book I
162 Jataka Tales Book II
163 Looking to America to Solve Thailand s Problems
164 Samadhi in Buddhism
165 Sammasati, an Exposition of Right Mindfulness
166 Thai Buddhism to the Buddhist World
167 The Pali Canon what a Buddhist Must Know
168 The Three Signs
169 Toward Sustainable Science
170 Vision of the Dhamma
———  —————————————————————————————————-

 

Ebook Dhamma


1. Ebooks จากเว็บ http://www.watbuddharangsee.org/info/ebook

2. Ebooks จากเว็บ http://www.dhammajak.net/download/index.php

4. Ebooks จากเว็บ http://www.tidso.com/bud_ebook.htm

5. Ebooks จากเว็บ  http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=rb515&date=24-08-2011&group=218&gblog=1

6. Ebooks จากเว็บ  http://www.kalyanamitra.org/book/index_dhammabook.php

7. Ebooks จากเว็บ  http://www.bia.or.th/ebook/    

8. Ebooks จากเว็บ  http://www.ebooks.in.th/search/writer/v.vajiramedhi

9. Ebooks จากเว็บ  http://www.kanlayanatam.com/booknaenam.htm

10. Ebooks จากเว็บ  http://www.oknation.net/blog/easy-esri/2009/10/17/entry-1

11. Ebooks จากเว็บ  http://english-for-thais-2.blogspot.co.uk/2011/04/1805.html    

12. Ebooks จากเว็บ  http://www.abhidhamonline.org/Ajan/article.htm

13. Ebooks จากเว็บ  http://www.paknamubonclub.com/component/content/article/106.html

14. Ebooks จากเว็บ http://www.onab.go.th

15. Ebooks จากเว็บ  http://www.baansangsuk.com

16. Ebooks จากเว็บ  https://sites.google.com/site/watluangpreechakul/download_dhamma

17. Ebooks จากเว็บ  https://sites.google.com/site/denbuddhistiskelaere/hnangsux-thrrma-dou

18. Ebooks จากเว็บ  http://www.thawsischool.com/dhamma-book

19. Ebooks จากเว็บ  http://www.visalo.org/book/index.htm  http://epg.myreadyweb.com/images/icon_highlight_lib/icon-hot2.gif

20. Ebooks จากเว็บ  http://dhammatoday.org   http://epg.myreadyweb.com/images/icon_highlight_lib/icon-hot2.gif

21. Ebooks จากเว็บ  http://www.dhammamedia.org/?p=1163

22. Ebooks จากเว็บ  http://intereladsd.blogspot.co.uk/2012/05/2266-100.html

23. Ebooks จากเว็บ   http://www.payakorn.com/webboard_ans.php?q_id=25908

24. Ebooks จากเว็บ   http://www.watsai.net/download.php

 

 

 

 

 

 


คู่มือเรียนธรรมศึกษา

Category:

คู่มือเรียน ธรรมศึกษา

หลักสูตรธรรมศึกษาภาษาไทย  < hot !! >

หลักสูตรธรรมศึกษาภาษาอังกฤษ ชั้นตรี

 • Cerriculum of Dhamma Studdies for Elementary Level
 • Kradudhamma Subject  download
 • Dhamma Subject  download
 • History of the Buddha  download
 • Vinaya Subject  download
หลักสูตรธรรมศึกษาภาษาอังกฤษ ชั้นโท < new ! >
 • Cerriculum of Dhamma Studdies for Secondary Level  download

รวมสื่อการสอน
 • สื่อการสอนพาเวอร์พอยต์  ธรรมศึกษาชั้นโท
 • วิชากระทู้ธรรม            ดาวน์โหลด
 • วิชาธรรมวิภาค 2         ดาวน์โหลด
 • วิชาอนุพุทธประวัติ       ดาวน์โหลด
 • วิชาศาสนพิธี               ดาวน์โหลด
 • วิชาอุโบสถศิล             ดาวน์โหลด
 • สื่อการสอนพาเวอร์พอยต์  ธรรมศึกษาชั้นเอก
 • วิชากระทู้ธรรม                       ดาวน์โหลด
 • วิชาธรรมวิจารณ์                     ดาวน์โหลด
 • วิชาพุทธานุพุทธประวัติ          ดาวน์โหลด
 • วิชากุศลกรรมบถ                    ดาวน์โหลด

ตัวอย่างข้อสอบธรรมศึกษา  (สนามสอบประเทศไทย)

ตัวอย่างข้อสอบธรรมศึกษา (สนามสอบต่างประเทศ)

 • รวมข้อสอบปี 2551    ดาวน์โหลด
 • รวมข้อสอบปี 2552    ดาวน์โหลด
 • รวมข้อสอบปี 2553    ดาวน์โหลด

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

………………………………………………………………..

รวมหลักสูตร จากเว็บ  ธรรมพีเดีย

………………………………………………………………..
เล่มที่ ชื่อเรื่อง รายละเอียด
นวโกวาท คลิกอ่าน
พุทธศาสนาสุภาษิต เล่ม ๑ คลิกอ่าน
พุทธประวัติเล่ม ๑ คลิกอ่าน
พุทธประวัติเล่ม ๒ คลิกอ่าน
พุทธประวัติเล่ม ๓ คลิกอ่าน
วินัยมุข เล่ม ๑ คลิกอ่าน
ปฐมสมโพธิ คลิกอ่าน
คำแนะเรียงความแก้กระทู้ธรรม คลิกอ่าน
อธิบายคิหิปฏิบัติ ทิศวิภาค คลิกอ่าน
๑๐ พุทธประวัติ (ปริเฉทที่ ๑) คลิกอ่าน
๑๑ วินัยวินิจฉัย คลิกอ่าน
๑๒ อุปกรณ์วินัยมุข เล่ม ๑ คลิกอ่าน
๑๓ พุทธประวัติสังเขป คลิกอ่าน
๑๔ อธิบายธรรมในนวโกวาท คลิกอ่าน
๑๕ ประมวลปัญหาและเฉลย ธรรมวิภาค คลิกอ่าน
๑๖ ประมวลปัญหาและเฉลย วินัยบัญญัติ คลิกอ่าน
๑๗ ประมวลปัญหาและเฉลยพุทธประวัติ คลิกอ่าน
๑๘ ข้อที่ควรจำในวินัยมุข เล่ม ๑ คลิกอ่าน
๑๙ อธิบายธรรมวิภาค ปริเฉทที่ ๑ คลิกอ่าน
๒๐ ศาสนพิธีสังเขป คลิกอ่าน
๒๑ ศาสนพิธี เล่ม ๑ คลิกอ่าน
๒๒ พุทธศาสนาสุภาษิต เล่ม ๒ คลิกอ่าน
๒๓ ธรรมวิภาคปริเฉทที่ ๒ คลิกอ่าน
๒๔ อนุพุทธประวัติ คลิกอ่าน
๒๕ พุทธานุพุทธประวัติ คลิกอ่าน
๒๖ สังคีติกถา ธรรมสมบัติ (หมวดที่ ๒ สังคีติกถา) คลิกอ่าน
๒๗ วินัยมุข เล่ม ๒ คลิกอ่าน
๒๘ วิธีเรียงความแก้กระทู้ธรรมโท คลิกอ่าน
๒๙ อุปกรณ์วินัยมุข เล่ม ๒ คลิกอ่าน
๓๐ ธรรมปริทรรศน์ เล่ม ๒ คลิกอ่าน
๓๑ อุปกรณ์สังคีติกถา คลิกอ่าน
๓๒ ประมวลปัญหาและเฉลยธรรมวิภาค ปริเฉทที่ ๒ คลิกอ่าน
๓๓ ประมวลปัญหาและเฉลยวินัยบัญญัติ คลิกอ่าน
๓๔ ประมวลปัญหาและเฉลยอนุพุทธประวัติ คลิกอ่าน
๓๕ ประมวลปัญหาและเฉลยสังคีติ คลิกอ่าน
๓๖ ศาสนพิธี เล่ม ๒ คลิกอ่าน
๓๗ ธรรมวิจารณ์ คลิกอ่าน
๓๘ พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๓ คลิกอ่าน
๓๙ วินัยมุข เล่ม ๓ คลิกอ่าน
๔๐ พระมงคลวิเสสกถา คลิกอ่าน
๔๑ ธรรมสมบัติ (หมวด ๑๒ คาถาธรรมบทแปล) คลิกอ่าน
๔๒ สมถกัมมัฏฐาน คลิกอ่าน
๔๓ วิปัสสนากัมมัฏฐาน คลิกอ่าน
๔๔ ธรรมสมบัติ หมวด ๑๐ สมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนา คลิกอ่าน
๔๕ มหาสติปัฏฐานสูตร และคิริมานนทสูตร คลิกอ่าน
๔๖ อุปกรณ์ธรรมวิจารณ์ คลิกอ่าน
๔๗ อุปกรณ์กัมมัฏฐาน คลิกอ่าน
๔๘ อุปกรณ์วินัยมุข เล่ม 3 คลิกอ่าน
๔๙ เรียงความแก้กระทู้ธรรม ชั้นเอก คลิกอ่าน
๕๐ ประมวลปัญหาและเฉลยธรรม ชั้นเอก คลิกอ่าน
๕๑ ประมวลปัญหาและเฉลย วินัยบัญญัติ คลิกอ่าน
๕๒ ประมวลปัญหาและเฉลย พุทธานุพุทธ คลิกอ่าน
…………………………………………………..
เล่มที่ ชื่อเรื่อง รายละเอียด
บาลีไวยกรณ์ สมัญญาภิธานและสนธิ คลิกอ่าน
บาลีไวยกรณ์ วจีวิภาคที่ 2 นามและอัพพยศัพท์ คลิกอ่าน
บาลีไวยกรณ์ วจีวิภาค สมาสและตัทธิต คลิกอ่าน
บาลีไวยกรณ์ วจีวิภาค ภาคที่ 2 อาขยาต และ กิตก์ คลิกอ่าน
บาลีไวยกรณ์ วากยสัมพันธ์ คลิกอ่าน
อุภัยพากยปริวัตน์ ภาค 1-2 คลิกอ่าน
อธิิบายบาลีไวยากรณ์ สมัญญาภิธานและสนธิ คลิกอ่าน
อธิบายบาลีไวยากรณ์ นามและอัพพยศัพท์ คลิกอ่าน
อธิบายบาลีไวยากรณ์ สมาสและตัทธิต คลิกอ่าน
๑๐ อธิบายบาลีไวยากรณ์ อาขยาต คลิกอ่าน
๑๑ อธิบายบาลีไวยากรณ์ นามกิตก์ และกิริยากิตก์ คลิกอ่าน
๑๒ อธิบายวากยสัมพันธ์ เล่ม 1 คลิกอ่าน
๑๓ อธิบายวากยสัมพันธ์ เล่ม 2 คลิกอ่าน
๑๔ ประมวลปัญหาและเฉลายบาลีไวยาการณ์ คลิกอ่าน
๑๕ ธมฺมปทฏฐกถา (ปฐโม ภาโค) คลิกอ่าน
๑๖ ธมฺมปทฏฐกถา (ทุติโย ภาโค) คลิกอ่าน
๑๗ ธมฺมปทฏฐกถา (ตติโย ภาโค) คลิกอ่าน
๑๘ ธมฺมปทฏฐกถา (จตุตฺโถ ภาโค) คลิกอ่าน
๑๙ พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑ คลิกอ่าน
๒๐ พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒ คลิกอ่าน
๒๑ พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๓ คลิกอ่าน
๒๒ พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๔ คลิกอ่าน
๒๓ คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๑ คลิกอ่าน
๒๔ คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๒ คลิกอ่าน
๒๕ คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๓ คลิกอ่าน
๒๖ คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๔ คลิกอ่าน
๒๗ ธมฺมปทฏฐกถา (ปญจโม ภาโค) คลิกอ่าน
๒๘ ธมฺมปทฏฐกถา (ฉฏโฐ ภาโค) คลิกอ่าน
๒๙ ธมฺมปทฏฐกถา (สตฺตโม ภาโค) คลิกอ่าน
๓๐ ธมฺมปทฏฐกถา (อฏฐโม ภาโค) คลิกอ่าน
๓๑ พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๕ คลิกอ่าน
๓๒ พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๖ คลิกอ่าน
๓๓ พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๗ คลิกอ่าน
๓๔ พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๘ คลิกอ่าน
๓๕ คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๕ คลิกอ่าน
๓๖ คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๖ คลิกอ่าน
๓๗ คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๗ คลิกอ่าน
๓๘ คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค ๘ คลิกอ่าน
๓๙ อันตรคาถาธรรมบทแปล คลิกอ่าน
๔๐ มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐโม ภาโค) คลิกอ่าน
๔๑ มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๑ คลิกอ่าน
๔๒ มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๒ คลิกอ่าน
๔๓ มงฺคลตฺถทีปนี (ปฐโม ภาโค) คลิกอ่าน
๔๔ มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๓ คลิกอ่าน
๔๕ มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๔ คลิกอ่าน
๔๖ มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๕ คลิกอ่าน
๔๗ สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถา (ตติโย ภาโค) คลิกอ่าน
๔๘ สมฺนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถาย อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) คลิกอ่าน
๔๙ สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณฺณนา (ตติโย ภาโค) คลิกอ่าน
๕๐ สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณฺณนา (จตุตฺโถ ภาโค) คลิกอ่าน
๕๑ ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย มหาวรรค ตอน ๑ คลิกอ่าน
๕๒ ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย มหาวรรค ตอน ๒ คลิกอ่าน
๕๓ จตุตถสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย จลุวรรค วรรณา คลิกอ่าน
๕๔ ปัญจมสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย ปริวาร วัณณนา คลิกอ่าน
๕๕ สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถา (ปฐโม ภาโค) คลิกอ่าน
๕๖ สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฐกถา (ทุติโย ภาโค) คลิกอ่าน
๕๗ สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฐกถา อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค) คลิกอ่าน
๕๘ สารตฺถทีปนี นาม วินยฎีกา สมนฺตปาสาทิกา วณฺณนา (ปฐโม ภาโค) คลิกอ่าน
๕๙ ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑ คลิกอ่าน
๖๐ ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ คลิกอ่าน
๖๑ ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๓ คลิกอ่าน
๖๒ ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑ คลิกอ่าน
๖๓ ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๒ คลิกอ่าน
๖๔ วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ปฐโม ภาโค) คลิกอ่าน
๖๕ วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ทุติโย ภาโค) คลิกอ่าน
๖๖ วิสุทธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺล (ตติโย ภาโค) คลิกอ่าน
๖๗ วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑ คลิกอ่าน
๖๘ วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๒ คลิกอ่าน
๖๙ วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๑ คลิกอ่าน
๗๐ วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๒ คลิกอ่าน
๗๑ วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑ คลิกอ่าน
๗๒ วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ (ตอนจบ) คลิกอ่าน
๗๓ ปรมตฺถมญฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสํวณฺณนาย มหาฎีกาสมฺมตาย (ปฐโม ภาโค) คลิกอ่าน
๗๔ ปรมตฺถมญฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสํวณฺณนาย มหาฎีกาสมฺมตาย (ทุติโย ภาโค) คลิกอ่าน
๗๕ ปรมตฺถมญฺชสาย นาม วิสุทธิมคฺคสํวณฺณนาย มหาฎีกาสมฺมตาย (ตติโย ภาโค) คลิกอ่าน
๗๖ อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา ปญฺจิกา นาม อตฺถโยชนา (ปฐโม ภาโค) คลิกอ่าน
๗๗ อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา ปญฺจิกา นาม อตฺถโยชนา (ทุติโย ภาโค) คลิกอ่าน
๗๘ อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา ปญฺจิกา นาม อตฺถโยชนา (ตติโย ภาโค) คลิกอ่าน
๗๙ อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิยา สห อภิธรรมฺมภตฺวิภาวินีนาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหฎีกา คลิกอ่าน
๘๐ อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภิธัมมัตถวิภาวีนีฎีกา คลิกอ่าน


Youtube Dhamma

Category:

 

1. Ebooks จากเว็บ http://www.watbuddharangsee.org/info/ebook

2. Ebooks จากเว็บ http://www.dhammajak.net/download/index.php

4. Ebooks จากเว็บ http://www.tidso.com/bud_ebook.htm

5. Ebooks จากเว็บ  http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=rb515&date=24-08-2011&group=218&gblog=1

6. Ebooks จากเว็บ  http://www.kalyanamitra.org/book/index_dhammabook.php

7. Ebooks จากเว็บ  http://www.bia.or.th/ebook/    http://epg.myreadyweb.com/images/icon_highlight_lib/icon-hot2.gif

8. Ebooks จากเว็บ  http://www.ebooks.in.th/search/writer/v.vajiramedhi

9. Ebooks จากเว็บ  http://www.kanlayanatam.com/booknaenam.htm

10. Ebooks จากเว็บ  http://www.oknation.net/blog/easy-esri/2009/10/17/entry-1

11. Ebooks จากเว็บ  http://english-for-thais-2.blogspot.co.uk/2011/04/1805.html   http://epg.myreadyweb.com/images/icon_highlight_lib/icon-hot2.gif 

12. Ebooks จากเว็บ  http://www.abhidhamonline.org/Ajan/article.htm

13. Ebooks จากเว็บ  http://www.paknamubonclub.com/component/content/article/106.html

14. Ebooks จากเว็บ http://www.onab.go.th

15. Ebooks จากเว็บ  http://www.baansangsuk.com

16. Ebooks จากเว็บ  https://sites.google.com/site/watluangpreechakul/download_dhamma

17. Ebooks จากเว็บ  https://sites.google.com/site/denbuddhistiskelaere/hnangsux-thrrma-dou

18. Ebooks จากเว็บ  http://www.thawsischool.com/dhamma-book

19. Ebooks จากเว็บ  http://www.visalo.org/book/index.htm  http://epg.myreadyweb.com/images/icon_highlight_lib/icon-hot2.gif

20. Ebooks จากเว็บ  http://dhammatoday.org   http://epg.myreadyweb.com/images/icon_highlight_lib/icon-hot2.gif

21. Ebooks จากเว็บ  http://www.dhammamedia.org/?p=1163

22. Ebooks จากเว็บ  http://intereladsd.blogspot.co.uk/2012/05/2266-100.html

23. Ebooks จากเว็บ   http://www.payakorn.com/webboard_ans.php?q_id=25908

24. Ebooks จากเว็บ   http://www.watsai.net/download.php