การประชุมเตรียมงานสงกรานต์ ประจำปี วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน

19-3-2023 ภาพการประชุมเตรียมงานสงกรานต์ ประจำปี วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 ณ Sir James Hawkey Hall, Broomhill Rd, Woodford, Woodford Green, London, IG8 0BG โดยมีคณะกรรมการเตรียมงานแผนกต่าง ๆ ส่งตัวแทนมาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงในวันนี้ ขออนุโมทนาขอบคุณทุก ๆ คนที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเดินทางมาร่วมประชุมเตรียมงานวันนี้ ขออวยพรให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in