การประชุมเตรียมงานสงกรานต์ ประจำปี วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน

19-3-2023 ภาพการประชุมเตรียมงานสงกรานต์ ประจำปี วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 ณ Sir James Hawkey Hall, Broomhill Rd, Woodford, Woodford Green, London, IG8 0BG โดยมีคณะกรรมการเตรียมงานแผนกต่าง ๆ ส่งตัวแทนมาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงในวันนี้ ขออนุโมทนาขอบคุณทุก ๆ คนที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเดินทางมาร่วมประชุมเตรียมงานวันนี้ ขออวยพรให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ

Share
ทำความสะอาดพระประธานและขัดพระพุทธรูป โดยคณะปฏิบัติธรรมวันเสาร์และเพื่อน ๆ

18/03/2023 คณะปฏิบัติธรรมวันเสาร์และเพื่อน ๆ ได้ร่วมกันเช็ดทำความสะอาดพระประธานและขัดพระพุทธรูป พานทอง ที่กรดน้ำสำหรับที่จะใช้ในวันงานฉลองสงกรานต์ปีใหม่ไทยและทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 ณ Sir James Hawkey Hall, Broomhill Rd, Woodford, Woodford Green, London IG8 0BG ขออนุโมทนาขบอคุณและขออวยพรให้ทุกคน มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยอันตรายทั้งปวง สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทั้งในทางโลกและทางธรรมตลอดไปเทอญ

Share
พิธีเจริญพุทธมนต์ Kaosarn Tooting Thai Restaurant

เมื่อวันที่ 9-3-2023 คุณปิยมาศ (หน่อย) บุญเพ็ง คุณแมนนุทัศน์ (กู๋) ตันประดิษฐ์ พร้อมเพื่อน ๆ และพนักงานร้าน Kaosarn Tooting Thai Restaurant, 181 Tooting High Street, London SW17 0SZ ได้นิมนต์คณะสงฆ์ วัดพุทธาราม และท่านอาจารย์พระมหาภาสกรณ์ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ทำพิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อให้เป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสทำบุญร้านใหม่ ทางคณะสงฆ์ ขออนุโมทนาและขออวยพรให้

Share
เจริญพุทธมนต์ ร้าน Khao Yai (Omsin’s) Thai Restaurant

12-2-2023 คุณ Apple & Mr Jeb พร้อมเพื่่อน ๆ และพนักงานร้าน Khao Yai (Omsin’s) Thai Restaurant, 18 Brocket Road, Hoddesdon, EN11 8NZ ได้นิมนต์คณะสงฆ์ วัดพุทธาราม ลอนดอน ทำพิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อให้เป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสทำบุญร้านครบรอบหนึ่งปี ทางคณะสงฆ์ขออนุโมทนาและขออวยพรให้ คุณ Apple & Mr Jeb

Share
พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

1-1-2023 ภาพบรรยากาศพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน

Share
เจริญพุทธมนต์วันขึ้นปีใหม่

1-1-2023 ภาพบรรยากาศพิธีสวดสะเดาะเคราะห์และเจริญพุทธมนต์เพื่อให้เป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปี 2566-2023 ณ วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน

Share