ทำความสะอาดพระประธานและขัดพระพุทธรูป โดยคณะปฏิบัติธรรมวันเสาร์และเพื่อน ๆ

18/03/2023 คณะปฏิบัติธรรมวันเสาร์และเพื่อน ๆ ได้ร่วมกันเช็ดทำความสะอาดพระประธานและขัดพระพุทธรูป พานทอง ที่กรดน้ำสำหรับที่จะใช้ในวันงานฉลองสงกรานต์ปีใหม่ไทยและทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 ณ Sir James Hawkey Hall, Broomhill Rd, Woodford, Woodford Green, London IG8 0BG ขออนุโมทนาขบอคุณและขออวยพรให้ทุกคน มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยอันตรายทั้งปวง สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทั้งในทางโลกและทางธรรมตลอดไปเทอญ

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in