พิธีเจริญพุทธมนต์ Kaosarn Tooting Thai Restaurant

เมื่อวันที่ 9-3-2023 คุณปิยมาศ (หน่อย) บุญเพ็ง คุณแมนนุทัศน์ (กู๋) ตันประดิษฐ์ พร้อมเพื่อน ๆ และพนักงานร้าน Kaosarn Tooting Thai Restaurant, 181 Tooting High Street, London SW17 0SZ ได้นิมนต์คณะสงฆ์ วัดพุทธาราม และท่านอาจารย์พระมหาภาสกรณ์ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ทำพิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อให้เป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสทำบุญร้านใหม่ ทางคณะสงฆ์ ขออนุโมทนาและขออวยพรให้ คุณปิยมาศ (หน่อย) บุญเพ็ง คุณแมนนุทัศน์ (กู๋) ตันประดิษฐ์ พร้อมเพื่อน ๆ และพนักงานทุกคน จงโชคดีมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in