เจริญพุทธมนต์ ร้าน Khao Yai (Omsin’s) Thai Restaurant

12-2-2023 คุณ Apple & Mr Jeb พร้อมเพื่่อน ๆ และพนักงานร้าน Khao Yai (Omsin’s) Thai Restaurant, 18 Brocket Road, Hoddesdon, EN11 8NZ ได้นิมนต์คณะสงฆ์ วัดพุทธาราม ลอนดอน ทำพิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อให้เป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสทำบุญร้านครบรอบหนึ่งปี ทางคณะสงฆ์ขออนุโมทนาและขออวยพรให้ คุณ Apple & Mr Jeb พร้อมเพื่่อน ๆ และพนักงานทุกคน จงโชคดีมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in